Informace o subjektu ARCHKASO spol. s r.o.

Restaurátorství Zalešany (okres Kolín)

 

Společnost ARCHKASO spol. s r.o disponuje vlastním zázemím vytvořeném v areálu statku v Zalešanech, které tvoří plně vybavené restaurátorské, kamenické a štukatérské dílny s vybavením nutným k provádění prací v oboru restaurování v oblasti stavebnictví, zednictví, štukatérství.

Společnost kapacitně disponuje dostatečným počtem kvalikovaných, jak řemeslných, tak technických a odborných pracovníků k řádnému a kvalitnímu provádění restaurátorských prací. Kvalita poskytovaných služeb je od roku 2005 řízena a kontrolována dle systému managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 s ohledem na životní prostředí.

Našim pracovníkům zajišťujeme pravidelné profesní a technologické školení, školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, školení požární ochrany a umožňujeme kvalifikační růst.

Zajistíme a zpracujeme podklady nutné pro podání žádosti o dotaci pro Vaši památku !!!

 

Naše služby:

S kým můžete přijít do kontaktu?

ak. sochař a restaurátor Jaroslav Jelínek, jednatel

 

ARCHKASO spol. s r.o.

Zalešany 15

280 02 Zalešany

Kde nás najdete?